Verwijzing en vergoeding

Verwijzing door de huisarts is meestal niet nodig en de basisverzekering vergoedt 10 uren ergotherapie per jaar.

Vaak is het de leerkracht, fysiotherapeut, logopedist, revalidatiearts, kinderarts, of uzelf, die signaleert dat ergotherapie nodig is voor uw kind. U heeft meestal geen verwijzing nodig van de huisarts om uw kind te kunnen laten starten met ergotherapie. 

Sinds 2012 kunt u kiezen voor Directe Toegankelijkheid Ergotherapie (DTE). U kunt zich aanmelden voor ergotherapie zonder verwijzing van de huisarts. Bij aanvang van de behandeling wordt dan een DTE-screening gedaan. Dit is een kort gesprek om indicatie en contra-indicaties voor behandeling vast te stellen. De huisarts ontvangt een verslag van dit gesprek.

In enkele situaties is nog wel een verwijzing van de huisarts noodzakelijk:

  • Als u verzekerd bent bij CZ/Ohra of Delta Lloyd
  • Als u uw vraag liever eerst met uw huisarts bespreekt of de DTE-screening wilt overslaan.

Op de verwijzing moet vermeld staan: naam en geboortedatum, reden van de verwijzing, zorgverzekeringsnummer en burgerservicenummer.

Vergoeding zorgverzekeraar

De basisverzekering vergoedt voor iedere verzekerde 10 uur ergotherapie per jaar. Een behandeling duurt ongeveer 45 minuten. Bent u aanvullend verzekerd, raadpleeg dan de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering om te zien of u meer dan 10 uur vergoed krijgt.

Leerling Gebonden Financiering

Soms kan ergotherapie worden gefinancierd uit de Leerling Gebonden Financiering (LGB; ook wel 'rugzak' genoemd).

Lumpsumgelden

Scholen hebben de beschikking over lumpsumgelden, waarvan de ergotehrapie betaald zou kunnen worden.

Particulier

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen de ergotherapie zelf te betalen.