Over mij

Ergotherapeut van het eerste uur. 

Toen ik in 1978 startte als ergotherapeut, was de ergotherapie een nieuwe discipline, die nog vorm en bekendheid moest krijgen. Op de afdeling revalidatie van het ziekenhuis in Sittard maakte ik via uiteenlopende werkzaamheden kennis met alle mogelijke ziektebeelden. Op de groeiende afdeling ergotherapie specialiseerde ik me in het behandelen van patiënten van de afdeling neurologie en het behandelen van kinderen. Hierin kon ik mijn passie kwijt voor het ondersteunen van mensen bij het bevorderen of herwinnen van hun zelfstandigheid.

Deze combinatie beviel mij erg goed en ik besloot me verder bij te scholen op beide gebieden. In 1981 kwam ik in aanraking met de ideeën van dr. Jean Ayres omtrent het belang van sensorische informatieverwerking voor de ontwikkeling van kinderen. Dit sprak me meteen aan omdat Sensorische Informatieverwerking een bredere visie heeft op de oorsprong en aanpak van problemen in de ontwikkeling van kinderen.

Ik kreeg als therapeut meer begrip voor het hele kind en kon ouders en andere begeleiders meer handvatten aanreiken voor de begeleiding. 

Vanaf dat moment nam ik deel aan alle cursussen waarin de nieuwe ontwikkelingen en inzichten opgenomen waren. Zoals de SI-cursus in Groningen, de post-hbo cursus van de Transfergroep in Haarlem en recent nog de cursus SI van 'Anders Kijken naar Kinderen' in Leiden.

Daarnaast blijf ik me nog steeds bijscholen in de nieuwste ontwikkelingen in de ergotherapie.

Ik werkte jarenlang als ergotherapeut met kinderen. Op een kinderdagverblijf voor kinderen met meervoudige handicaps en op enkele locaties van Kentalis (voorheen Instituut voor Doven): op een school voor kinderen met auditieve en visuele beperkingen en op een school voor dove kinderen met leerproblemen. Deze school ontwikkelde zich tot een school voor kinderen met auditieve problemen, communicatieproblemen en spraaktaalproblemen. Ik heb hier 24 jaar met veel plezier gewerkt. Ik heb er ook ruime kennis opgedaan van de verschillende manieren om te communiceren, zoals de Nederlandse gebarentaal en het gebruik van picto's. Daarnaast heb ik sinds 2000 op freelance basis ergotherapeutische onderzoeken gedaan voor het Diagnostisch Centrum van Kentalis.

Samenwerken: de sleutel tot succes

Het begeleiden en aansturen van leerkrachten, samenwerken in een multidisciplinair team en goede contacten onderhouden met ouders, heb ik als heel plezierig ervaren. Het heeft mij gesterkt in de overtuiging dat dit een sleutelfactor is voor het succesvol behandelen van kinderen. De ergotherapeut kan een brug slaan tussen het onderwijs en de ouders.

Samen creëer je een optimale situatie. Een situatie waarin het kind begrepen wordt, zich veilig voelt en zich zo breed mogelijk kan ontwikkelen, zowel thuis als op school.

Graag tot ziens!

Door Jongen