Ergotherapie voor kinderen

Doorendoor-ergo helpt kinderen, van baby tot jong volwassene, die problemen hebben met de fijne motoriek of sensorische informatieverwerking.

Je wilt dat je kind lekker zichzelf kan zijn en dat het zich goed ontwikkelt. Dat het zich niet geremd of beperkt voelt bij het handelen, spelen en zelfredzaamheid. Of bij het functioneren op school en het werken met de eisen die omgeving aan hem of haar stelt.

Een behandelplan op maat stelt uw kind in staat dagelijkse activiteiten met plezier en succes uit te voeren. Doorendoor-ergo biedt ruimte aan de eigenheid van uw kind, zodat het kan opbloeien.

Doorendoor-ergo begeleidt de ontwikkeling van kinderen op de volgende gebieden:

Fijne motoriek
Ruimtelijke oriëntatie
Zelfredzaamheid
Handelen
Sensorische informatieverwerking

Fijne motoriek:

 • Grijpen, reiken.
 • Kleutervaardigheden; zoals knippen, kleuren, scheuren, vouwen.
 • Samenwerken van beide handen.
 • Ontwikkeling van de voorkeurshand.
 • Schrijfvoorwaarden; zoals hanteren van een potlood, gedoseerd besturen van een potlood, aanleren van schrijfpatronen, moeite met het handhaven van een ontspannen zithouding.
 • Schrijven; zoals moeite met het aanleren van letters, letterverbindingen, schrijfbeweging, laag schrijftempo.
 • Oog-handcoördinatie; de ogen kunnen de handelingen van de handen moeilijk volgen.

Ruimtelijke oriëntatie:

 • Links/rechts oriëntatie.
 • Puzzelen, bouwen.
 • Ontwikkeling van lichaamsplan, lichaamsbesef.

Zelfredzaamheid:

 • Aan-en uitkleden
 • Hanteren bestek
 • Veterstrikken
 • Verplaatsen; zelfstandig lopen of fietsen

Handelen:

 • Het aanleren van vaardigheden.
 • Het opstarten, plannen en organiseren van activiteiten.
 • Zelfstandig uitvoeren van opdrachten.
 • Het automatiseren van vaardigheden.

Sensorische informatieverwerking:

Een stoornis in de sensorische informatieverwerking is een stoornis waarbij het centraal zenuwstelsel boodschappen van de zintuigen niet goed verwerkt. Daardoor kan het kind niet vertrouwen op de informatie vanuit de zintuigen, hoewel de zintuigen zelf goed functioneren. Kinderen met deze problemen kunnen vaak minder goed aangepast reageren, hebben vaak een wisselende alertheid.

Kinderen die een stoornis hebben in de sensorische informatieverwerking kunnen problemen ervaren bij:

 • Bewegen: zoals angst voor bewegen, opgetild worden, bang om te vallen,  willen schommelen of koppeltje duikelen of moeilijk stil kunnen zitten, wiebelen, geen gevaar zien.
 • Aanraken/tast: het vervelend vinden om door anderen aangeraakt te worden, de haren te wassen, het werken met zand/lijm/vingerverf wordt als vervelend ervaren of het kind ziet er slordig en vies uit doordat hij het niet goed voelt.
 • Gecoördineerd bewegen: zoals veel vallen, onhandig overkomen, niet twee dingen tegelijk kunnen doen. 
 • Aandacht houden: zoals moeite hebben om de aandacht bij een activiteit te ouden, snel afgeleid zijn, vaak iets vergeten, moeite hebben met het organiseren van taken, moeite hebben met opletten in de klas, luisteren naar instructie.
 • Zelfbeeld zoals een negatief zelfbeeld hebben, last hebben van faalangst, jonger gedrag vertonen, soms buitengewoon boos worden als iets niet lukt, meer dan anderen moeite hebben met kritiek, snel huilen, teruggetrokken zijn of juist altijd de clown uithangen, vaak koppig of niet coöperatief zijn, moeite hebben met het maken van vriendjes.

Ergotherapie biedt op al deze gebieden oplossingen, inzichten, oefeningen en adviezen waarmee uw kind of leerling zich prettig kan ontwikkelen naar zelfstandigheid en participatie.

Voor meer informatie over sensorische informatieverwerking en de gevolgen voor uw kind, verwijs ik u graag naar de ouderfolder van de Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking; http://www.nssi.nl/Foldermaart2010.pdf