Werkwijze ergotherapie voor kinderen

Voor elk kind een uniek behandelplan met duidelijke doelen.

Intake

Wilt u ergotherapie voor uw kind, of heeft bijvoorbeeld de huisarts u doorverwezen, dan maken we telefonisch of per mail een afspraak voor een intakegesprek. U bent samen met uw kind aanwezig bij dit eerste gesprek. Als uw kind dit wil en kan, vertelt het zelf zoveel mogelijk welke problemen zich zoal voordoen. Vaak vraag ik de ouder(s) of leerkracht om een vragenlijst in te vullen, zodat de hulpvraag duidelijk wordt.

Onderzoek

Als duidelijk is waaraan we willen werken, stellen we vast welk onderzoek of welke observatie (bijvoorbeeld op school) plaats gaat vinden. We bekijken zo wat de sterke kanten en de beperkingen van uw kind zijn. De onderzoeken vinden plaats op een speelse manier, zodat uw kind een plezierige start maakt.

Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek maak ik in overleg met de ouder(s) en eventueel de leerkracht een persoonlijk behandelplan. En op verzoek maak ik een observatieverslag.

Behandeling

Ik pas verschillende behandelmethoden toe, uitgaand van het kind, de omgeving en de activiteit. Denk bijvoorbeeld aan schrijftherapie, bij een kind dat op school veel moeite heeft met schrijven door moeite met coördinatie, verkeerde pengreep en/of aandacht. We oefenen met praktische vaardigheden. Ouders zijn meestal bij de behandeling aanwezig. Om te zien wat er gebeurt, om huiswerkopdrachten te begeleiden en om te informeren over thuis en school. Afhankelijk van de situatie, vul ik de behandeling eventueel aan met een huis- of schoolbezoek.

Waar vindt de begeleiding van uw kind plaats?

Begeleiding vindt plaats op de praktijklocatie van Doorendoor-ergo, op school, of thuis. We bespreken samen wat het meest geschikt of het prettigst is.

Hoe lang duurt een behandeling?

Een behandeling duurt ongeveer 45 minuten.

Evaluatie: doel bereikt?

Sluit de behandeling goed aan bij uw kind? Ontwikkelt het met de oefeningen en adviezen de gewenste vaardigheden zoals verwacht? Bereiken we de gestelde doelen? Om dit te toetsen houden we steeds de vinger aan de pols en passen de behandeling aan waar nodig. Na tien uur behandeling (± 14 sessies) volgt een evaluatie. We bekijken of de behandeldoelen bereikt zijn, of we de behandeling kunnen afronden, of dat we een vervolgplan maken met nieuwe doelen om naartoe te werken. Bij afronding ontvangen de ouders en verwijzer een eindverslag. 

Ik streef naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van mijn behandelingen. Daarom vraag ik ouders na afloop van een behandeltraject een vragenlijst in te vullen over hun ervaringen met de ergotherapeutische behandeling.